Baggrunden for det nationale initiativ er en aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes til hele landet. Beslutningen blev oprindelig taget i 2015 og indgik for 1. gang som en del af økonomiaftalerne for 2016

Mål med telemedicin til borgere med KOL

Telemedicinsk hjemmemonitorering indebærer, at borgere med KOL måler relevante kliniske værdier fra sit hjem (f.eks. puls og iltmætning i blodet) og indsender dem til faglig vurdering hos de sundhedsfaglige.

Målet med telemedicin til borgere med KOL er, at borgerne oplever færre indlæggelser, får større viden om at leve med KOL og opnår større tryghed i hverdagen.

Organisering i 5 landsdelsprogrammer

Aftalen om at udbrede telemedicin til borgere med KOL indebærer, at der er etableret fem landsdelsprogrammer (ét for hver region). Projektet ledes af en national porteføljestyregruppe, der skal sikre, at viden og best practice bliver delt på tværs af landsdelene.

Læs mere om de nationale rammer

De nationale rammer for udbredelse af telemedicin du læse mere om på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Porteføljestyregruppen betjenes af et fællesoffentligt porteføljesekretariat med medarbejdere fra Sundhedsdatastyrelsen, KL, Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Sekretariatet ledes af Sundhedsdatastyrelsen. 

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991