Med telemedicin får du som borger hjælp til at håndtere din KOL på en ny og anderledes måde. En del af behandlingen foregår digitalt, og ikke som fysisk møde mellem dig og den sundhedsfaglige. 

Hvad går telemedicin ud på?

Med telemedicin får du leveret en taske med udstyr direkte hjem. Så kan du løbende dele informationer med en KOL sygeplejerske om f.eks. symptomer som hoste og åndenød. Du måler også puls, iltindhold i blodet og din vægt. Udstyret er nemt at bruge. Og du vil få en grundig vejledning i, hvordan det bruges, og hvordan du skal lave målinger. 

Dine målinger bliver sendt ind til sygehuset, hvor en KOL-sygeplejerske holder øje med dem. Er der tegn på forværring af din KOL, kontakter KOL-sygeplejersken dig for at undersøge, om der er behov for behandling. Det betyder at din vej til hjælp fra hospitalet bliver kortere og at du får hjælp i rette tid. Det giver dig tryghed og hjælper dig og dine pårørende med at tage hånd om din KOL-sygdom, så dagligdagen bliver bedre og mere forudsigelig.

Hvad synes andre om telemedicin?

Vil du være med i en borgergruppe?

Mød Verner, der har KOL og bruger telemedicin

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Få viden og hjælp på Lunge.dk

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991

Hvornår er tilbuddet klar?

Implementering af TeleKOL er forsinket i hele landet og det får desværre også betydning for os i Midtjylland. Aktuelt kan vi derfor ikke sige, præcis hvornår vi kan tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL til borgere i Midtjylland. Sandsynligvis bliver det i starten af 2023. Så snart vi modtager en ny tidsplan fra FUT (Fælles Udvikling af Telemedicin) begynder vi planlægning af pilottest og udrulning af TeleKOL i Midtjylland. 

Det er første gang i historien, at der udvikles en fælles telemedicinsk løsning på tværs af landets 98 kommuner og 5 regioner. Det er et både ambitiøst og komplekst projekt, der kræver tålmodighed. Men en ting er sikkert og det er, at vi arbejder på højtryk for at få en løsning, der både har høj kvalitet og er nem og sikker at anvende. 

Når telemedicin gør en forskel

Med en lungekapacitet på blot 11%, har Hjørdis haft stor gavn af telemedicin. 

Læs Hjørdis' personlige beretning

Gå til pdf med en personlig beretning om telemedicin