Udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er et samarbejde mellem:

  • Hospitalerne i Region Midtjylland
  • De 19 midtjyske kommuner
  • De praktiserende læger i Midtjylland.

Der er nedsat en tværsektoriel programstyregruppe, som har det overordnede ansvar for udbredelsen i den midtjyske landsdel.

Brugere af telemedicin