Implementering af TeleKOL er forsinket i hele landet. Forsinkelsen får desværre også betydning for den lokale implementering i Midtjylland og for hvornår vi kan tilbyde borgere med KOL et telemedicinsk tilbud. 

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvornår TeleKOL tilbuddet kan pilottestes og udbredes i Midtjylland. 

Tovholdere for implementeringsgrupper i klyngerne

Der er nedsat implementeringsgrupper i alle 5 klynger (i regi af  Sundhedsaftale-samarbejdet). Du er velkommen til at kontakte tovholderne for implementeringsgrupperne, hvis du har spørgsmål til den lokale implementeringsproces. 

Århus-klyngen:

Lene Thougaard, Chefsygeplejerske, Lungemedicinsk afdeling AUH, lenethou@rm.dk 

Maja Raabjerg Jensen, AC-Fuldmægtig, AUH, marajs@rm.dk

Randers-klyngen:

Jens Kjær, Vicekontorchef, Randers Kommune, jens.kjaer2@randers.dk

Horsens-klyngen:

Sarah Gade Olesen, Sundhedsfaglig konsulent, Hospitalsenheden Horsens, saraoles@rm.dk 

Midt-klyngen

Lene Frost, Sektionsleder, Silkeborg Kommune, lenedrother.frost@silkeborg.dk

Samantha Drejer Thomsen, Skive Kommune, samd@skivekommune.dk

Martin Trier Lund, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Midt, martin.trier.lund@midt.rm.dk

Helene Høyer Jensen, Velfærdsteknologisk konsulent, Viborg Kommune, hehj@viborg.dk

Gødstrup-klyngen

Lene W. Antonsen, Kons. for det tværsektorielle samarbejde, RH Gødstrup, lenant@rm.dk