Implementering af TeleKOL er forsinket i hele landet. Forsinkelsen får desværre også betydning for den lokale implementering i Midtjylland og for hvornår vi kan tilbyde borgere med KOL et telemedicinsk tilbud. 

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvornår TeleKOL tilbuddet kan pilottestes og udbredes i Midtjylland. 

Tovholdere for implementeringsgrupper i klyngerne

Der er nedsat implementeringsgrupper i alle 5 klynger (i regi af  Sundhedsaftale-samarbejdet). Du er velkommen til at kontakte tovholderne for implementeringsgrupperne, hvis du har spørgsmål til den lokale implementeringsproces. 

Århus-klyngen:

Lene Thougaard, Chefsygeplejerske, Lungemedicinsk afdeling AUH, lenethou@rm.dk 

Astrid Helene Secher, AC-Fuldmægtig, AUH, astsec@rm.dk 

Randers-klyngen:

Jens Kjær, Vicekontorchef, Randers Kommune, jens.kjaer2@randers.dk

Horsens-klyngen:

Karen Marie Brøste Wells, Sygeplejerske, Hospitalsenheden Horsens, Karen.Marie.Broste.Wells@horsens.rm.dk 

Midt-klyngen

Samantha Drejer Thomsen, Skive Kommune, samd@skivekommune.dk

Martin Trier Lund, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Midt, martin.trier.lund@midt.rm.dk

Tina Rosendahl Nielsen, Udviklingskonsulent Borger i eget Hjem, tinarosendahl.nielsen@silkeborg.dk

Vibeke Eriksen, Leder af hjemmepleje og hverdagsrehab., Viborg Kommune, ve@viborg.dk

Katrine Tophøj, Viborg Kommune, kht@viborg.dk

Gødstrup-klyngen

Lene W. Antonsen, Kons. for det tværsektorielle samarbejde, RH Gødstrup, lenant@rm.dk 

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991