Programstyregruppe for tværsektoriel telemedicin i Midtjylland 

Der er nedsat en fælles regional/kommunal programstyregruppe, der har det overordnede ansvar for implementeringen på hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland.

Du kan se alle medlemmerne af Programstyregrupen for tværsektorielle telemedicinske indsatser i Midtjylland ved at klikke på dette link: Medlemsliste 

Delt formandskab

Formandskabet i programstyregruppen deles af hhv. en regional og kommunal repræsentant.  

Thomas Balle Kristensen

(regional medformand)

Hospitalsdirektør, HE Midt

Region Midtjylland

tbk@midt.rm.dk

7844 1002

Lauge Clemmensen

(kommunal medformand)

Koncerndirektør, Silkeborg Kommune

LC@silkeborg.dk 

3068 5192

Programsekretariat for tværsektoriel telemedicin

Programsekretariatet består af medarbejdere fra Center for Telemedicin og Sundhedsplanlægning i Region Midt, samt det Fælleskommunale social- og sundhedssekretariat i Midtjylland. 

Sekretariatet betjener den regionale/kommunale programstyregruppe og har til formål at understøtte implementeringen af landsdelsprogrammet i Midtjylland.

Sekretariatet varetager projektledelsesmæssige opgaver på tværs af regionen, de 19 kommuner og almen praksis - og har således en tværgående funktion og et ufravigeligt fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til programsekretariatet, hvis du har spørgsmål, eller der er noget du ønsker uddybet. Vi er altid klar til dialog!

Lea Nørgaard Bek

Chefkonsulent, regional programleder for tværsektoriel telemedicin 

Center for Telemedicin  

Region Midtjylland

leabek@rm.dk

3138 2882

Jonas Thor Björnsson  

Specialkonsulent, kommunal programleder

Det Fælleskommunale social- og sundhedssekretariat i Midtjylland

Jtb@viborg.dk

2157 2991

Britta Ravn

Centerleder

Center for Telemedicin

Region Midtjylland

brirav@rm.dk 

2342 6734

Litten Raun Christensen

Konsulent

Center for Telemedicin

Region Midtjylland

littch@rm.dk

6068 3710

Moana Hjarnøe Nielsen 

Fuldmægtig

Sundhedsplanlægning

Region Midtjylland

Moana.Hjarnoe@stab.rm.dk

2426 3108

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991