Udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er et samarbejde mellem:

  • Hospitalerne i Region Midtjylland
  • De 19 midtjyske kommuner
  • De praktiserende læger i Midtjylland.

Der er nedsat en tværsektoriel programstyregruppe, som har det overordnede ansvar for udbredelsen i den midtjyske landsdel.

Brugere af telemedicin 

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991