Landsdelsprogrammet i Midtjylland fastlægger modellen for, hvordan telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udvikles og implementeres i Midtjylland.

Vision for Midtjylland

Programstyregruppen har udarbejdet en fælles vision. Visionen handler bl.a. om, at: 

  • Borgere med KOL skal opleve øget mestring og handlekompetence, fleksibilitet og livskvalitet i livet med KOL
  • Styrke samarbejdet mellem de sundhedsfaglige i kommuner, på hospitaler og i almen praksis om at levere telemedicinsk hjemmemonitorering
  • Sikre sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af sektorer og styrke det nære sundhedsvæsens rolle
  • Tilbyde fælles kompetenceudvikling på tværs af sektorer.

Læs hele visionen og programstyregruppens principbeslutninger her

Ældre borger får hjælp til PC