Landsdelsprogrammet i Midtjylland fastlægger modellen for, hvordan telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udvikles og implementeres i Midtjylland.

Vision for Midtjylland

Programstyregruppen har udarbejdet en fælles vision. Visionen handler bl.a. om, at: 

  • Borgere med KOL skal opleve øget mestring og handlekompetence, fleksibilitet og livskvalitet i livet med KOL
  • Styrke samarbejdet mellem de sundhedsfaglige i kommuner, på hospitaler og i almen praksis om at levere telemedicinsk hjemmemonitorering
  • Sikre sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af sektorer og styrke det nære sundhedsvæsens rolle
  • Tilbyde fælles kompetenceudvikling på tværs af sektorer.

Læs hele visionen og programstyregruppens principbeslutninger her

Ældre borger får hjælp til PC

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991