Sundhedsstyregruppen og DKS (Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe) godkendte i 2021 en ny governance for tværsektorielle telemedicinske indsatser i Midtjylland. 

Målet er at sikre sammenhæng og effektiv implementering på tværs af de tværsektorielle telemedicinske indsatser og et bredt mandat til de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med udrulningen. 

Udbredelse af TeleKOL vil også fremadrettet ske i et tæt samarbejde mellem region, de 19 kommuner, almen praktiserende læger, samt patientforeninger/patient-borgergrupper.

Governance organiseres med en programstyregruppe og en række faglige støttefunktioner i form af:

  • Rådgivnings-fora
  • Sundhedsspor
  • Kompetenceudviklingsspor
  • Patient-/borgergrupper

Du kan se en visuel præsentation af den nye governance for tværsektoriel telemedicin i Midtjylland ved at klikke her.