Det sundhedsfaglige projektspor arbejder med den tværsektorielle organisering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Sporet udarbejder det overordnede ”samarbejdskoncept”, der skal implementeres. Arbejdet tager afsæt i forløbsprogrammet for KOL og der aftales fordeling af opgaver og ansvar mellem hospitaler, kommuner, praktiserende læger og borgere. Der arbejdes med:

  • præcisering af målgruppe for hjemmemonitorering
  • kliniske retningslinjer 
  • instrukser og arbejdsgange
  • kvalitetsstandarder samt
  • forløbsprogrammer.

Film om det telemedicinske tilbud

Se en kort film, hvor en praktiserende læge og en sygeplejerske fortæller om telemedicin til borgere med svær KOL.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvornår er tilbuddet klar?

Fra foråret 2021 bliver det muligt for borgere med svær KOL at få telemedicin.

Retningslinjer for arbejdet

Opgaver- og ansvarsfordeling

Rådgivnings- og Monitoreringsenheden

Organisering af spor 3 om den sundhedsfaglige indsats