Det sundhedsfaglige projektspor arbejder med den tværsektorielle organisering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Sporet udarbejder det overordnede ”samarbejdskoncept”, der skal implementeres. Arbejdet tager afsæt i forløbsprogrammet for KOL og der aftales fordeling af opgaver og ansvar mellem hospitaler, kommuner, praktiserende læger og borgere. Der arbejdes med:

  • præcisering af målgruppe for hjemmemonitorering
  • kliniske retningslinjer 
  • instrukser og arbejdsgange
  • kvalitetsstandarder samt
  • forløbsprogrammer.

Film om det telemedicinske tilbud

Se en kort film, hvor en praktiserende læge og en sygeplejerske fortæller om telemedicin til borgere med svær KOL.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvornår er tilbuddet klar?

Implementering af TeleKOL er forsinket i hele landet og det får desværre også betydning for os i Midtjylland. Aktuelt kan vi derfor ikke sige, præcis hvornår vi kan tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL til borgere i Midtjylland. Sandsynligvis bliver det i starten af 2023. Så snart vi modtager en ny tidsplan fra FUT (Fælles Udvikling af Telemedicin) begynder vi planlægning af pilottest og udrulning af TeleKOL i Midtjylland. 

Det er første gang i historien, at der udvikles en fælles telemedicinsk løsning på tværs af landets 98 kommuner og 5 regioner. Det er et både ambitiøst og komplekst projekt, der kræver tålmodighed. Men en ting er sikkert og det er, at vi arbejder på højtryk for at få en løsning, der både har høj kvalitet og er nem og sikker at anvende. 

Retningslinjer for arbejdet

Opgaver- og ansvarsfordeling

Rådgivnings- og Monitoreringsenheden