Her ses de midtjyske sundhedsfaglige indsatser omkring telemedicin til borgere med lungelidelsen KOL. 

Indsatserne skal:

  • øge behandlingskvaliteten
  • støtte borgerens sygdomsmestring og handlingsmuligheder
  • sikre sammenhæng i behandlings- og patientforløb
  • medvirke til at reducere indlæggelser og ambulatoriebesøg
  • give det nære sundhedsvæsen en central rolle
  • sikre høj tilgængelighed og kvalitet i tilbuddet.

Indsatserne tager afsæt i 'Forløbsprogram til borgere med KOL', Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lokale erfaringer. De blev godkendt af Sundhedsstyregruppen den 7. september 2017.

Ydelser til borgere med KOL

Ydelser til borgere med KOL omfatter seks kategorier, som med fordel kan leveres med digital understøttelse. De skal ses som en palet af digitale ydelser, som borgere med KOL kan tilbydes afhængigt af graden af deres sygdom, individuelle behov og lokale tilbud.

Sundhedsfaglige ydelser til borgere med KOL i Region Midtjylland

Fælles tilbud

Information og vejledning, individuel digital forløbsplan samt telemedicinsk hjemmemonitorering tænkes etableret som ensartede tilbud i det midtjyske landsdelsprogram.

I menuen til venstre kan du klikke dig til mere information om:

  • Målgruppen for telemedicinsk hjemmemonitorering
  • Ønsker til den individuelle digitale forløbsplan
  • Foreløbige ønsker til det tekniske set-up
  • Information og vejledning til alle borgere med KOL.

Lokale tilbud

De tre resterende ydelser er lokale tilbud. Nogle kommuner har allerede indført en eller flere af de lokale ydelser. Læs mere nedenfor.

Rehabilitering

Teletræning

Psykosocial støtte

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991