Alle borgere med diagnosticeret KOL får tilknyttet en individuel digital forløbsplan.

Den skal fungere som samarbejds- og koordineringsværktøj på tværs af sektorer og skal kunne tilgås og redigeres af alle relevante aktører. Også borgeren skal have adgang til den digitale forløbsplan. Planen vil være et vigtigt redskab til at sikre den løbende koordinering mellem de involverede parter og et sammenhængende forløb for borgeren.

Indhold i forløbsplanen

Nedenfor ses et udkast til overskrifter for nogle af de informationer, der kan blive en del af den digitale forløbsplan. 

Ønsker til indhold i individuel digital forløbsplan til borgere med KOL i Region Midtjylland

Forløbsplanerne skal indeholde en beskrivelse af:

  • borgerens individuelle mål
  • behandlings- og rehabiliteringsplan, samt oversigt over forløb
  • tjekliste ift., hvilke ydelser en borger har ret til og behov for
  • borgerens grænseværdier og behov for målehyppighed
  • varighed af den telemedicinske monitorering i de tilfælde, hvor monitorering er aktuel.

Derudover skal det tydeligt fremgå, hvem der her tovholderfunktion i forhold til borgerens forløb, hvem der er borgerens kontaktpersoner i de forskellige organisationer samt evt. borgerens pårørende.

Det anbefales, at indholdet i forløbsplanen inddeles i basisydelser og overbygningsydelser (ekstraydelser).

En tværsektoriel arbejdsgruppe er igang med at definere kravene til den digitale forløbsplan. 

Læs mere om forslag til ydelser i den digitale forløbsplan her