Generel information

Alle borgere med diagnosen KOL skal have tilbud om information og vejledning om deres sygdom og muligheder for at håndtere egen sygdom og få bedre livskvalitet.

Region Sjælland har udviklet et website (helbredsprofilen.dk), hvor der er mange forskellige informationer til borgere med KOL. Det er fx videoer, pjecer og værktøjer mm.

Programsekretariatet arbejder sammen med de øvrige regioner på at tilpasse helbredsprofilen, så den kan benyttes af alle interesserede landsdele.

Gå til helbredsprofilen.dk 

Målrettet og individuel information

Det telemedicinske tilbud skal desuden indeholde individuel og målrettet vejledning, som indgår i borgerens digitale forløbsplan. Denne kan fx anvise, hvordan borgeren skal handle i tilfælde af forværringer.