Af oversigten nedenfor fremgår det, hvornår borgere med KOL kan få ordineret telemedicinsk hjemmemonitorering.  

 

Målgruppe for hjemmemonitorering af borgere med KOL i Region Midtjylland

Om målgruppen for hjemmemonitorering

Lægen kan ordinere telemedicinsk hjemmemonitorering:

  • hvis borgeren har mange symptomer, to eller flere eksacerbationer eller indlæggelse for KOL det sidste år eller FEV1 <50 pct. af forventet, og/eller borgeren er i iltbehandling.
  • hvis det klinisk vurderes, at borgeren kan have gavn af tilbuddet. Dette kan bl.a. være i tilfælde af angstproblematikker ifm. borgerens KOL-sygdom.

Derudover forudsættes følgende:

  • Borgeren er i behandling eller motiveret for behandling
  • KOL er den dominerende sygdom i tilfælde af komorbiditet (flere samtidige sygdomme)
  • Borgeren har fast bopæl og praktiserende læge i Region Midtjylland.