Arbejdet med teknik og it-infrastruktur omfatter selve den telemedicinske it-løsning og det udstyr, som borgere og sundhedspersonale bruger til hjemmemonitorering.

Fælles Udvikling af Telemedicin

Etablering af en fælles løsning til telemedicin til borgere med KOL foregår i et koordineret samarbejde mellem regionens hospitaler, de 19 midtjyske kommuner og Midtjyllands praktiserende læger.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om den Fælles Udvikling af TelemedicinHer kan du læse en Pixibog om arbejdet

Systemforvaltning af fællesoffentlig telemedicin overtager drift og forvaltning af både løsningen til KOL og infrastrukturen, når udvikling og pilottest er afsluttet. Forvaltningen sker i Region Midtjylland på vegne af hospitaler og kommuner i hele landet.

Valgte leverandører under FUT (Fælles Udvikling af Telemedicin)

Organisering af spor 2 om teknik og it's kommissorium