Kompetenceudvikling og uddannelse er en central forudsætning for kvaliteten i den sundhedsfaglige opgaveløsning i forbindelse med telemedicin til borgere med KOL.

Dette projektspor skal sikre, at der bliver udviklet, tilrettelagt og implementeret de nødvendige uddannelsesforløb og sikre det rette sundhedsfaglige indhold i disse.

Kompetenceudvikling retter sig både mod sundhedspersonalet og borgere med KOL.

Organisering af spor 4 om uddannelse og kompetenceudvikling

Anbefalinger til kernekompetencer

Borgergrupper - tættere på borgerens behov

Undervisning