Kompetenceudvikling er en central forudsætning for kvaliteten i den sundhedsfaglige opgaveløsning i forbindelse med telemedicin til borgere med KOL.

Kompetenceudvikling retter sig både mod sundhedspersonalet og borgere med KOL.

Via et samarbejde på tværs af de fem regioner, er der udviklet et fælles undervisningsmateriale som hjælp til at løfte den opgave. I Region Midtjylland er arbejdet udført af Center for Kompetenceudvikling.  

Materialet som er tilgængeligt både som e-læring og som materiale til fremmøde undervisning, er opdelt i 4 kompetencesøjler:

  • Sygdom
  • Sundhedspædagogik
  • Velfærdsteknologi
  • Organisering

Materiale til begge læringsformer er baseret på det samme faglige indhold – så blot undervisningsformen er forskellig.

Via linket herunder får du adgang til indholdet, samt det webbaserede værtkøj ”Kursusbyggeren”. Her kan du skræddersy og distribuere kurser til dine målgrupper.

Gå til "Kursusbyggeren"

Anbefalinger til kernekompetencer

Borgergrupper - tættere på borgerens behov

Undervisning

Kontakt

Programsekretariatet

Center for Telemedicin, Region Midt

Chefkonsulent

Lea Nørgaard Bek

Leabek@rm.dk

Tlf. 3138 2882

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent

Jonas Thor Björnsson

jtb@viborg.dk

Tlf. 2157 2991