Afdeling for Infektionssygdomme har siden oktober 2016 haft ca. 50 patienter i hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. Efter indlæggelse fortsætter patienterne behandlingen med antibiotika derhjemme, hvor de også dagligt måler egne infektionstal og temperatur. De svarer på spørgsmål om bivirkninger, symptomer og på om de er trygge ved hjemmebehandlingen.

Hospitalet følger sygdomsudvikling tæt

Med hjemmemonitorering har hospitalet mulighed for at sende patienterne tidligere hjem, imens afdelingen stadig kan følge patienterne tæt over afstand. Det giver bedre føling med sygdomsudviklingen efter patienternes udskrivelse. Hospitalet kan også lettere fange en eventuel ny opblussen i infektionen i opløbet. 

Målingerne foregår mellem kontrolbesøg på afdelingen og patienterne indtaster selv data på den udleverede tablet, som så sendes til afdelingen. Hvis målinger eller svar falder uden for normalområdet, bliver patienten ringet op af afdelingens læger eller sygeplejersker.

 

Fordel for patienter og samfund

567 døgns indlæggelse sparet

Sparer på antibiotika og begrænser smittefare

Hvem får tilbuddet?

På foto ses det udstyr patienterne får med hjem. Løsningen er den samme som bliver brugt til gravide med komplikationer.