Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland har godkendt den nye fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering.

Aftalen træder i kraft den 1. december 2015 og erstatter de 5 aftaler, der tidligere har været gældende i klyngerne.

Den fælles samarbejdsaftale forankres i Sundhedsaftalen og revideres i forbindelse hermed senest i 2018.

Hent den nye samarbejdsaftale for de 5 klynger her

Tillæg til samarbejdsaftalen (Aarhus Klyngen)

Læs mere om samarbejdet på sundhedsområdet her: www.sundhedsaftalen.rm.dk

 
Telemedicinsk sårvurdering