Med hjælp fra en pc, tablet eller smartphone kan du nu som sundhedsfaglig holde videomøder med patienter. Det kræver blot, at du, som ansat i Region Midtjylland, bestiller et virtuelt engangsmøderum under Bestil videomøde i Citrix.  

Du kan også bruge de virtuelle engangsmøderum sammen med de videosystemer, som er installeret i mange af hospitalernes mødelokaler til at afvikle videokonsultationen.

Videokonsultation - vejledning sundhedsfaglige

Husk: Videomøderummet skal låses

Mere information til medarbejdere på intranettet

På intranettet finder du blandt andet:

  • En kort video, der viser, hvordan du bestiller et videomøderum
  • Procedurebeskrivelser og vejlninger i, hvordan du bestiller og afvikler videokonsultationer

Gå til intern side med information til sundhedsfaglige i regionen

Patientvejledning: Videokonsultation fra pc eller smarthone/tablet

Videokonsultationer: Ikke enten/eller, men både/og

Hvor bruger dine kolleger videokonsultationer?

Videokonsultation_borger_hjemme_COLOURBOX41489560.jpg