Arbejder I med en idé til en telemedicinsk løsning, er der her et par tips til, hvad I kan tænke over, før I går i gang. Spørgsmålene nedenfor kan være en hjælp til at afprøve jeres idé og ”sælge” den, hvis I f.eks. skal søge økonomisk støtte eller opbakning til projektet i jeres organisation og hos andre samarbejdspartnere.

Overvej, hvordan indførslen af telemedicin vil påvirke økonomien, kvaliteten i sundhedsydelsen og det daglige arbejde i afdelingen i forhold til patienter og andre samarbejdspartnere.

10 refleksionsspørgsmål


  1. Hvilke fordele vil den telemedicinske løsning give for personale, patienter og pårørende?
  2. Hvordan vil det påvirke arbejdsgange og arbejdskultur? Er der fx opgaver, som I forventer, vil flytte ejermand? (Ændret opgavefordeling)
  3. Vil telemedicin påvirke patient-sikkerheden og kvaliteten i ydelsen? Hvis ja, hvordan? Vil telemedicin påvirke patientens mulighed for at håndtere egen sygdom? Hvis ja, hvordan?
  4. Har andre arbejdet med samme idé? Er der erfaringer, dit projekt kan drage nytte af?
  5. Kan andres løsninger genbruges? Og forventer I, at idéen i dit projekt kan overføres til andre?
  6. Hvor mange brugere forventer I, der vil være til løsningen? (Antal patienter, antal sundhedsprofessionelle?)
  7. Hvad vil det koste at indføre telemedicinen? Både med udstyr, opstilling, løbende drift, evt. licenser, uddannelse, informationsmateriale mm.
  8. Er der finansielle midler til rådighed (egenfinansiering), eller skal I søge fondsmidler?
  9. Hvilke barrierer og risici er der ved at gennemføre det telemedicinske tiltag?
  10. Vil idéen kunne drive lokal, regional el. national vækst? (Vil det fx kunne skabe arbejdspladser hos en leverandør) Og kan idéen overføres til andre med samme resultat? 

Hvis du har et pilotprojekt, der skal udbredes i stor skala, er det en god idé at gennemgå værktøjet: Tjek - Telemedicin i stor skala

Hent et refleksionsark

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Grafisk særkende for Center for Telemedicin

Tips til at vurdere din idé