Der findes ingen standarder, der kan fortælle præcist, hvilke spørgsmål du skal stille, når du laver din business case. Effekter af telemedicin afhænger både af, hvordan løsningen bruges og de antagelser, der ligger bag dine udregninger.

Vi har samlet en række spørgsmål, som du kan stille dig selv, når du skal opstille din telemedicinske business case. Spørgsmålene kan hjælpe dig til at afdække, beskrive og kvantificere din business case. Det er også en god idé at, at rådføre dig med din økonomiafdeling og andre specialister. 

Hvad er en business case?

Opgør økonomisk udbytte og omkostninger

Beskriv dine forudsætninger og antagelser

Få mere hjælp til din business case herunder: