Uddyb de økonomiske fordele der er ved at indføre telemedicin frem for at bevare de eksisterende arbejdsgange. Nedenfor kan du finde inspiration til hvad du kan undersøge og beskrive i din business case, når det gælder udbyttet.

Effekt af telemedicinen på produktiviteten?

Beskriv dine antagelser

Beskriv de organisatoriske fordele

Kvalitetsforbedring og produktivitet

Effekten af den aktivt deltagende patient

Fordele for patienten og samfundet