I din business case, skal du også beskrive, hvilken risiko, der er for, at telemedicinen ikke giver det forventede resultat. Her skal du forholde dig kritisk til de antagelser (økonomiske, organisatoriske, tekniske, demografiske), som du har gjort dig undervejs i din business case.

  • Er der stor, mellem eller lille risiko for, at de forventede resultater/gevinster udebliver?
  • Og hvordan vil det påvirke din Business Case?
  • Hvad kan I gøre for at opnå så mange fordele som muligt?
  • Hvad kan I gøre for at reducere usikkerhedsmomenterne?

Samlet vurdering over tid og konklusion

  • Giver telemedicinen overordnet set en stigning eller et fald i ressourceforbruget i sundhedsvæsenet?
  • Giver det overordnet set et kvalitetsløft, som kan prisfastsættes?
  • Hvem får overordnet set gavn af telemedicinen?


Business casen skal fokusere på det økonomiske udbytte af telemedicin – ikke bare på kort sigt (1-2år) men også på lang sigt (5-10år)

Tre spørgsmål om ressourcer

1. Hvad vil ressourceforbruget være ved uændret praksis?
2. Hvad forventer I ressourceforbruget vil være med brug af telemedicin?
3. Hvilke investeringsomkostninger er forbundet med den nye løsning?

Prøv eventuelt af fremskrive vurderingen over en årrække. 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Driftsudgifter
ved uændret
praksis
         
Driftsudgifter 
ved ny løsning
         
Investerings-
udgifter ved 
ny løsning
         
I alt (1-(2+3))