Center for Telemedicin har i 'Bløderprojektet' været ansvarlig for at afdække både bløderpatienter og sundhedspersonalets behov for it til at understøtte behandling af blødersygdomme.

MiniLAB blev brugt til at afdække behov hos begge målgrupper.

Læs om projektet "Telemedicin til blødere" på Bløderforeningens hjemmeside 

Bløderpatienternes behov

For at afdække behovene for at understøtte blødere med telemedicin, har Center for Telemedicin faciliteret en behovsafdækning for Bløderforeningen. I alt 39 blødere fra 6-69 år deltog derfor i 6 workshops og nogle fik besøg i deres eget hjem.

Hent behovsundersøgelsen udført for Bløderforeningen

Sundhedsfagliges behov

Efterfølgende tog Center for Telemedicin fat på samme emne set fra de sundhedsfagliges vinkel. På en heldagsworkshop med læger og sygeplejersker fra Rigshospitalets og Aarhus Universitetshospitals hæmofilicentre undersøgte vi hvordan et system kan understøtte behandlingen af patienter med blødersygdomme. Projektet resulterede i en app til bløderpatienter og et webbaseret system til personalet.

 

Se et par pointer fra afdækningen af behov

miniLAB brugt i bløderprojektet