Der er mange gode grunde til at få hjælp til miniLAB af en udefrakommende facilitator, som fx kan spørge ind til ting, som normalt bliver taget for givet.

En facilitator kan hjælpe med at:

  • synliggøre forskellige opfattelser af situationer
  • spørge detaljeret ind til et forløb eller delforløb, så viden fx kan omsættes til krav til design af en løsning
  • frigøre ressourcer så alle kan bidrage til processen
  • sikre, at deltagerne holder fokus under seancen
  • parkere emner, hvis diskussionen løber ud af en tangent
  • gennemgå de opnåede indsigter med deltagerne
  • omsætte indsigter til design af teknologi, arbejdsgange eller organisering
  • sikre opfølgning på miniLAB, parkerede emner og udeståender
  • udarbejde en handlingsplan.

Mere information

Book et uforpligtende møde, hvor vi afdækker, om det er miniLAB eller en anden teknik, som bedst dækker jeres behov. Her kan vi tale om, hvem det er relevant at invitere, og om der skal holdes en eller flere seancer.