Der er en række juridiske forhold, som kan være relevante for dig, der tilbyder telemedicinske forløb. Husk, at de regler, som gælder på sundhedsområdet, også gælder, når vi beskæftiger os med telemedicin. Der findes ikke en samlet lovgivning om telemedicin, men en lang række generelle love, som du skal efterleve fx sundhedsloven, autorisationsloven, databeskyttelseslovgivningen m.fl.

Ny juridisk kontekst - samme regler