Der er en række juridiske forhold, som kan være relevante for dig, der tilbyder telemedicinske forløb. Husk, at de regler, som gælder på sundhedsområdet, også gælder, når vi beskæftiger os med telemedicin. Der findes ikke en samlet lovgivning om telemedicin, men en lang række generelle love, som du skal efterleve fx sundhedsloven, autorisationsloven, databeskyttelseslovgivningen m.fl.

Ny juridisk kontekst - samme regler

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Mere information:

Juridisk kontor
Region Midtjylland

Tina Leutholtz
Tlf. 2033 0891
Skriv til Tina i Juridisk kontor

Center for Telemedicin