Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes elektronisk i de videnskabsetiske komitéers database.

Hvis der er tale om forskningsprojekter, der omhandler afprøvning af medicinsk udstyr skal du være opmærksom på, at projektet også skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.
Du kan læse mere om anmeldelse af forskningsprojekter og finde link til anmeldelse her:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/de-videnskabsetiske-komiteer/anmeldelse/

Der er dog undtagelse fra anmeldelsespligten for projekter som udelukkende består af en eller flere af følgende:

  • Spørgeskema- og interviewundersøgelser

  • Registerforskningsundersøgelser

  • Kvalitetssikringsprojekter

  • Ikke-interventionsforsøg med lægemidler.

Du kan læse mere om definitionen af et sundhedsvidenskabeligt projekt samt undtagelserne til anmeldelsespligten her:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/de-videnskabsetiske-komiteer/anmeldelse/hvilke-projekter-skal-anmeldes/

Er du usikker på, om dit projekt skal anmeldes eller ej, er du altid velkommen til at kontakte komitéens sekretariat via mail eller telefon.

Vi anbefaler, at du ved den mindste tvivl om anmeldelse retter henvendelse til sekretariatet for at få en konkret vurdering.

Kontakt

De Regionale Videnskabsetiske komitéer

Tlf. 7841 0183

Skriv til De Regionale Videnskabsetiske komitéer

Lægemiddelstyrelsen

Tlf. 4488 9595

Læs mere på 
lægemiddelstyrelsens hjemmeside