- private eller offentlige

I forbindelse med gennemførelsen af et telemedicinsk projekt, kan det være relevant at indgå aftaler med private leverandører eller andre samarbejdspartnere - fx kommunale aktører.

Det kan f.eks. være aftaler omkring:

  • en samarbejdsaftale med en privat leverandør om udvikling af telemedicinsk apparatur
  • aftaler om support/opdatering af telemedicinsk apparatur i projektperioden, eller
  • aftaler om køb af telemedicinsk udstyr mm.

Kræver det udbud?

Lav en skriftlig kontrakt eller aftale

Husk at indgå en databehandleraftale

Vær særligt opmærksom på, at der skal indgås en databehandleraftale, hvis personer, som ikke er ansat i Region Midtjylland, får adgang til personoplysninger, som Region Midtjylland er dataansvarlig for.

Der skal således tegnes en databehandleraftale, hvis it-leverandører, supportere, vikarer, hostingfirmaer o.l., der ikke har et ansættelsesforhold ved regionen, skal have adgang til persondata, som Region Midtjylland er dataansvarlige for.

Ansatte i Region Midtjylland kan læse mere om databehandleraftaler og hente en skabelon til aftalen her

Du skal også være opmærksom på de interne arbejdsgange omkring aftalerne.