Telemedicin indebærer, at der videregives oplysninger og kommunikeres ved hjælp af forskellige it-redskaber. Det er meget centralt, at kommunikationen foregår sikkert. Ved videresendelse af helbredsoplysninger og sundhedsdata, betyder det, at sundhedspersoner skal være sikre på, at data transmitteres sikkert, og at alene de relevante sundhedspersoner kan åbne transmitterede data. Desuden er det vigtigt, at have fokus på, at transmission af videosekvenser bør omfattes af specielle sikkerhedsprocedurer.

I forbindelse med opstart af et telemedicinsk forløb skal den behandlingsansvarlige sikre, at der etableres et relevant sikkerhedssystem for at hindre, at personer uretmæssigt skaffer sig adgang til de transmitterede data. Det skal også sikres, at det kun er de relevante personer, der har adgang til systemet. Hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes afhænger af det konkrete telemedicinske initiativ.

Hjælp at hente hos afdelingen for it-sikkerhed

Tag kontakt til it-sikkerhed i Region Midtjylland for at få en vurdering af, hvilke sikkerhedsmæssige forskrifter, der skal opfyldes i forhold til det konkrete initiativ. Du finder kontaktinformationen til højre på siden. Du får kontakt ved at oprette en sag til ServiceDesk.
 
Hængelås