Pligten til at føre journal påhviler enhver sundhedsperson, der som led i sit arbejde foretager undersøgelse og behandling mv. af patienter. Dette gælder, uanset om der benyttes telemedicin eller ej.

Hvis en sundhedsperson fra kommunen rådgiver sig med en specialist på hospitalet om behandling af en konkret patient, har begge sundhedspersoner journalføringspligt.

Om tidstro journalføring

Der er krav om tidstro journalføring, hvilket betyder, at journalføringen skal ske i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakten.

Det beror på en sundhedsfaglig vurdering, hvorvidt det er nødvendigt og relevant at journalføre hver enkelt kontakt.

Journalføring sker både af hensyn til patientens behandling og patientsikkerheden, samt af hensyn til personalet.

Ved videokonsultation skal essensen af samtalen journalføres efter journalføringsbekendtgørelsen, hvorefter evt. optagelse skal slettes.

Du kan læse mere om reglerne for journalføring på Retsinformation:

Journalføringspligt og telemedicin