Kommunikation om patienten

Som sundhedsperson er du omfattet af tavshedspligten, når du kommunikerer med andre om en patient. Du skal derfor huske reglerne for indhentning og videregivelse af oplysninger. Læs mere om tavshedspligt mv.

Kommunikation med patienten

Husk at al kommunikation med borgeren skal foregå på sikre forbindelser, uanset om der er tale om kommunikation pr. mail, videokonsultationer mv. Læs mere om IT-sikkerhed

SMS-påmindelser

Hvis borgeren har givet sit forudgående samtykke, kan sms benyttes til aftalepåmindelser og andre servicebeskeder. Disse må dog kun indeholde begrænsede fortrolige eller følsomme oplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde formålet med beskeden.

Eksempler på aftalepåmindelser og andre servicebeskeder

Kun hvis borgeren har sagt ja

Ophold i udlandet