Det er væsentligt at slå fast, at brug af telemedicin ikke ændrer ansvarsforholdene i forbindelse med lægefaglig/sundhedsfaglig behandling. 

Den enkelte læge/sundhedsperson skal foretage en vurdering af, hvilke oplysninger om patienten, der er relevante og nødvendige for behandlingen, uanset hvordan oplysningerne indhentes. Det gælder både:       

  • ved patientens tilstedeværelse
  • ved telefonisk kontakt
  • over video og ved billeder, fx taget med mobiltelefon eller tablet
  • ved brug af hjemmemonitorering
  • ved internetbehandling
  • journalnotater eller
  • røntgenbilleder og andet materiale
  • mv.

Hent vejledning om ansvarsforhold

Sundhedsstyrelsen udgav i 2005 ”Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin”.
 
Det er desuden vigtigt at pointere, at telemedicin er ét af flere midler til at klæde sundhedspersoner på til kunne varetage det faglige ansvar for patienten.

Ansvar ved brug af hjemmemonitorering

Lægeligt ansvarsforhold