Som et led i et telemedicinsk projekt sker der ofte overdragelse af forskelligt telemedicinsk udstyr til patienten til brug for behandlingen. Den projektansvarlige skal i forbindelse med projektets opstart fastlægge:

  • om udstyret skal udlånes til patienten
  • overdrages til patienten til eje
  • om patienten skal købe udstyret, eller
  • om udstyret skal overdrages til patienten på en anden måde.

Udleveringsdokument til patienten

Udstyret bør forsikres

Telemedicinsk udstyr; tablet