Lige som sundhedspersonen via telemedicin klædes bedre på til at kunne påtage sig behandlingsansvaret for patienter, så er telemedicin også et middel til at klæde den enkelte patient på til at deltage aktivt i egen behandling.
 
Det forhold, at patienten tager større ansvar for eget helbred, mindsker ikke sundhedspersonens ansvar. Det ansvar er uændret.

Vurdér om patienten er i stand til at bruge telemedicin

Det er vigtigt, at sundhedspersonerne vurderer, hvorvidt patienterne konkret er i stand til at at indgå i telemedicinsk behandling, herunder at foretage hjemmemålinger og svare på helbredsrelaterede spørgeskemaer mv.

Klæd patienten på til at bruge telemedicin

Sundhedspersonen skal uddanne og instruere patienterne i at varetage telemedicinske opgaver korrekt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundhedspersonens ansvar er uændret, selv om patienten inddrages og tager større ansvar for eget helbred via telemedicin. 

 Glad patient