Lige som sundhedspersonen via telemedicinske data klædes bedre på til at kunne påtage sig behandlingsansvaret for patienter i hjemmet, så er telemedicin også et middel til at klæde den enkelte patient på til at deltage aktivt i egen behandling.
 
Det forhold, at patienten tager større ansvar for eget helbred, mindsker ikke sundhedspersonens ansvar. Det ansvar er uændret.

Vurdér om patienten er i stand til at bruge telemedicin

Klæd patienten på til at bruge telemedicin

Særligt ved hjemmemonitorering

Gør det tydeligt hvornår patienten skal kontakte afdelingen

Gør det tydeligt hvornår hospitalet kigger på data fra patienten

Patientens ansvar ved telemedicin