Forholdene vedrørende patienterstatning ved brug af telemedicin er identiske med enhver anden patientkonsultation. Patienterstatningen dækker skader opstået på patienter under behandling i Danmark.

Patienten skal opholde sig i Danmark på behandlingstidspunktet for at være berettiget til patienterstatning.

Patienten skal informeres om mulighed for at anmelde en patientskade til Patienterstatningen.

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Såfremt der opstår en utilsigtet hændelse som følge af brugen af en telemedicinsk løsning, påhviler det den sundhedsperson, der konstaterer den utilsigtede hændelse, at rapportere hændelsen til Dansk Patient Sikkerheds Database.

Det kan eksempelvis være kritiske telemedicinske målinger, der ikke når rettidigt frem til modtager, som følge tekniske fejl.

Patienten skal endvidere informeres om mulighederne for at klage til Styrelsen for Patientklager.

Rådgivning