Tjeklisten er et redskab til projektledere, som kan hjælpe til at sikre, at den nødvendige viden bliver indsamlet, så ledere kan tage stilling om en telemedicinske løsninger med fordel kan indføres.

Tjeklisten skal sikre, at der bliver vurderet på løsningens effekt, at den er sikker for borgere og patienter og om omkostningerne står mål med de forventede gevinster.

Med Tjeklisten får du på relativt kort tid overblik over konsekvenserne af at indføre en ny telemedicinsk løsning.

Tjeklistens syv parametre:

  • Teknologi
  • Sikkerhed
  • Klinisk effekt
  • Borgerens/patientens perspektiv
  • Økonomiske aspekter
  • Organisatoriske aspekter
  • Juridiske, etiske og socio-kulturelle aspekter

Få hjælp til hvornår og hvordan

Du kan også hente en vejledning til, hvornår evalueringen skal igangsættes og hvordan den kan gennemføres. I vejledningen kan du også se et eksempel på en udfyldt tjekliste.

Hent Tjeklisten og hjælp til at bruge den

Om Tjeklisten

Hvem står bag Tjeklisten?