Vurderingsparametrene i MAST kan inddeles i 7 områder, som du kan læse mere om her 

1. Patienter og teknologi
Her beskrives målgruppe, deres helbredsproblemer og kriterier for inklusion. Derudover beskrives den tekniske løsning.

2. Sikkerhed
Her vurderes sikkerheden for patienter og personale opdelt i klinisk og teknologisk sikkerhed. Er der risici forbundet med at bruge løsningen? Hvordan er den tekniske stabilitet, serviceaftaler, datasikkerhed mm. 

3. Kliniske effekter
Hvordan påvirkes graden af sygdom og dødeligheden af interventionen? Hvordan er det fysiske og psykiske helbred samt den oplevede livskvalitet før og efter telemedicinen? Påvirkes patienternes adfærd (fx omfang af træning)? 

4. Patients vurdering
Hvordan er patienternes tilfredshed med løsningen? Er den brugervenlig, er den let at få adgang til, forbedrer den patientens evne til at mestre egen sygdom? 

5. Økonomiske aspekter
Hvad er omkostningerne og de økonomiske konsekvenser af telemedicinen? Hvilke ressourcer forbruges på tværs af de involverede sektorer. I MAST er det den økonomiske forskel før og efter interventionen med telemedicin, der kortlægges. 

6. Organisatoriske aspekter
Hvordan påvirkes arbejdsflow og processer i de deltagende organisationer? Er der opgaver, der flytter mellem professioner eller forankres i nye organisationer eller enheder? Sker der en geografisk eller sektormæssig forskydning af opgaver? Sker der ændringer i ledelses-stil og ledelsesopbakning? 

7. Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter
Telemedicin ændrer måden patient og sundhedsprofessionel interagerer på. Det forandrer også samarbejdet mellem de involverede sundhedsprofessionelle. Hvordan påvirker telemedicin kulturen og den uformelle deling af viden? Er personalet fortroligt med udstyret, stiller interventionen nye krav til kompetencer og til måden at yde sygepleje på? 

De juridiske aspekter skal også belyses. Hvordan beskyttes personhenførbare data? Er der indhentet tilladelser til at håndtere patientdata? Er aftalegrundlaget på plads?