Videokonsultationer har mange fordele. De sparer tid og udgifter til transport, og giver mulighed for hyppige korte kontakter mellem borgere og sundhedsvæsen fx ved kronisk sygdom. Det betyder at behandlingen kan justeres løbende og at der fx kan skabes større tryghed efter hjemsendelse fra hospitalet.

En anden fordel er, at dialogen ofte bliver mindre formel, når borgeren sidder i eget hjem. Her er det borgerens regler, der gælder og styrkeforholdet er mere ”lige” end ved besøg på hospitalet eller hos lægen.

Nogle budskaber egner sig dog ikke til video. Følsomme samtaler, som fx besked om alvorlig sygdom, bør ikke gives over video. Dels vil borgeren nok ikke kunne huske dit budskab og dels vil et fysisk møde være at foretrække rent etisk.

Vi har udarbejdet en guide om den gode videosamtale, som du kan læse her på siderne - eller du kan hente guiden som folder her

Kom godt i gang med videokonsultation

Videokonsultationer adskiller sig fra telefonsamtaler og fysiske møder på flere måder. Her får du et par praktiske råd, så du kommer godt i gang med videosamtaler.

Klik dig til guidens gode råd:

Sådan kommunikerer du over video
Det tekniske omkring videokommunikation
Gode råd til fysisk indretning

Bidragsydere til guiden

Rådene i guiden bygger på dialog med klinikere i telemedicinske projekter, som bruger video til at levere sundhedsydelser over afstand såsom konsultationer og diagnostik.

Tak til projektet Telemedicin til borgere med KOL på Hospitalsenheden Horsens og til projektet ACT Online ved Klinik for Funktionelle Lidelser samt til PS Teknologienheden i Region Midtjylland. Derudover har regionens specialist i videokonsultationer i it afdelingen bidraget med tekniske råd. Læs mere om det tekniske på videokonference.rm.dk

Der er desuden inddraget gode råd fra artikler om videokonsultationer i sundhedsvæsenet.

Center for Telemedicin, Region Midtjylland