Kommunikation

Byd borgeren velkommen og tjek, at det er den rette borger (navn og cpr. nr.), som du gør ved fysiske møder. Spørg borgeren om lyd- og billedkvalitet er ok.

Før du slutter samtalen, er det også en god idé at aftale næste skridt i behandlingen. Aftaler fra videokonsultationer dokumenteres i journalen på samme måde som ved fremmøde.

 1. Tænk over, at videokonsultationen er ”privat”. Den skal foregå et sted, som er egnet til formålet. Undgå forstyrrelser og uvedkommende, der kan lytte med. Fortæl at du er alene i rummet, for det kan borgeren ikke se på skærmen. Spørg også ind til, om borgeren sidder et sted, hvor han/hun kan tale uforstyrret.
 2. Når behandler og borger er logget ind på videokonferencen, så byd velkommen ved at præsentere dig selv, og spørg ind til, hvordan det er at mødes på skærmen lige nu.
 3. Fortæl borgeren, hvor lang tid du forventer video-konsultationen tager, så du sikrer dig, at borgeren har afsat den nødvendige tid til samtalen.
 4. Fortæl at borgeren altid har mulighed for at få om en pause undervejs. Spørg evt. undervejs, om personen har brug for en pause, et glas vand osv.
 5. På video kan du ikke bruge de samme sanser som ved fysiske møder. Spørg derfor ind til situationer, som du normalt er vant til at observere dig frem til via borgerens fremtoning og observationer i borgerens hjem. Spørg fx borgere med KOL, hvor meget der skal til, før de bliver forpustede?
 6. Det kan være sværere at læse borgerens signaler over video. Hold derfor øje med de non-verbale tegn og aflæs kropssproget: hvordan er borgerens blik – undvigende, glad, bekymret? Hvordan er kropsholdningen? Er borgeren bleg, rødmosset osv.
 7. Vær opmærksom på, hvor du retter blikket hen. Giv borgeren oplevelsen af øjenkontakt ved at kigge direkte ind i videokameraet. Det kræver lidt øvelse både at kigge ind i kameraet og observere borgeren samtidigt.
 8. Fortæl borgeren, at ”når vi har øjenkontakt sådan her, så kigger jeg ind i kameraet. Når du ser, jeg kigger ned, så er det ikke fordi jeg er ukoncentreret, men så kigger jeg på dig på skærmen.”
 9. Tal langsomt og tydeligt, da videoforbindelsen kan give lidt forsinkelse i din tale. Indlæg små korte pauser. Så giver du borgeren, kollegaen eller den pårørende ”plads” til at stille afklarende spørgsmål. Variér gerne din tale, så du betoner væsentlige ord.
 10. Er der flere deltagere i videosamtalen, er det vigtigt, at I ikke afbryder hinanden. Aftal spilleregler for kommunikationen – fx hvordan man får ordet.
 11. Undgå pludselige bevægelser, da det giver ”billedstøj”. Sørg også for, at du har papirer eller udstyr ved hånden, før samtalen begynder, så du ikke behøver flytte dig mens samtalen foregår. Undgå desuden tøj med smalle striber, da det også giver flimmer på skærmen.
 12. Hvis du gestikulerer med hænderne, for at understrege en pointe, så løft dem højere op, så de komme med på skærmen.
 13. Hvis du skal demonstrere brug af udstyr, så sørg for at holde det indenfor kameraets vinkel (tjek hvad samtalepartneren får vist via det lille billede af dig selv - self view). Husk også at borgeren får billedet vist spejlvendt. Bed borgeren om at gentage instruktionen, så du sikrer dig, at forståelsen er på plads.
 14. Forklar, hvad du gør undervejs. Hvis du har brug for at notere noget under samtalen, er det en god idé, at fortælle det. Ellers kan det virke som om du er ufokuseret eller i gang med noget helt andet.
 15. Vær opmærksom på, at tastelyde fra dit tastatur også kan høres af din samtalepartner og kan virke forstyrrende.
 16. Del gerne dit skærmbillede med din samtalepartner, og dokumentér imens borgeren følger med. Også når I fx aftaler nye øvelser, justerer medicin mm.
 17. Spørg ved afslutning af videokonsultation, hvordan borgeren har oplevet at tale sammen over computeren, og hvordan de har oplevet kontakten.