Nogle patienter fortæller, at de oplever et stort nærvær, når kommunikationen foregår via telemedicin. Det kan skyldes, at personalet ikke bliver forstyrret, mens video- eller telefonsamtalen foregår. Når patienter er indlagt, kan der ofte være risiko for afbrydelser, fordi kommunikationen foregår på en travl sengestue eller i et travlt ambulatorium.

Relationen i centrum

En anden fordel kan også være, at det ofte er den samme kontaktperson fra sundhedsvæsenet, som håndterer patienten via telemedicin gennem et længerevarende forløb. Der kan derfor opstå et ret fortroligt ”samtalerum” mellem behandler og patient.

Korte og hyppige kontakter muligt

Telemedicin kan også være et værtøj til hyppige og korte kontakter med den enkelte borger, hvor det bliver lettere for borgeren at spørge ind til "småting" i dagligdagen. Nogle problematikker kan måske tages i opløbet?

Borgeren kan spare tid på transport. For nogle borgere kan det være en stor lettelse ikke at skulle ud af døren. Den hyppige kontakt kan have en stor tryghedsskabende værdi.

Tomrum når den hyppige kontakt slutter

Når det telemedicinske udstyr forsvinder, kan der derfor også opstå et tomrum hos nogle patienter. Det er derfor vigtigt, at der sker en opfølgning på patienten, når han eller hun efterfølgende skal klare sig uden den telemedicinske løsning. Det kan fx handle om at involvere de pårørende, den praktiserende læge eller andre, så patienten ikke føler sig ladt alene.