Når borgeres behandling foregår digitalt, kan der være en risiko for, at oplysninger (patientens data) "slipper ud" på internettet. Derfor er det vigtigt at være ekstra opmærksom på it-sikkerheden og på at overholde kravene til beskyttelse af personfølsomme oplysninger. 

Hvordan forholder sundhedspersoner sig til tavshedspligten, hvis patientens selv slipper sine data løs på internettet? Hvem har ansvaret for, at fortroligheder forbliver fortrolige, og hvem beskytter patientens identitet og integritet? Sådanne etiske overvejelser kan være gode at gøre sig, når du beslutter om en patientgruppe egner sig til telemedicin.

Rådfør dig med it-sikkerhedsspecialister

Det problematiske i, at personfølsomme oplysninger kan stjæles og misbruges, er også et dilemma. Hvordan kan data fra telemedicinske løsninger, som man kan få adgang til via mange forskellige typer af it-udstyr, løbende blive sikret, så informationer ikke falder i forkerte hænder? Og hvordan tager vi som sundhedsvæsen højde for, at udviklingen på det teknologiske område går så stærkt, at it-sikkerhedsløsningerne har svært ved at følge med udviklingen i nye it-dimser?

Hvis ikke vi sikrer personhenførbare data godt nok, bryder vi loven, og risikerer også, at der bliver slået huller ind til andre patienters data i vores systemer.

Det er derfor vigtigt altid, at tage it-sikkerhedskyndige med på råd, når vi som sundhedsvæsen udvikler telemedicinske løsninger.

Få hjælp til it-sikkerhed her

Læs også mere om jura og telemedicin her