Med telemedicin er det muligt for sundhedsvæsenet, at følge en borgers helbred på afstand. Det forudsætter selvfølgelig, at teknikken virker, som den skal, men også, at patienten kan håndtere teknikken og ikke mindst ønsker at benytte den.

Patientens udbytte skal være tydeligt

Det er væsentligt, at det bliver tydeligt for patienten, hvilken nytte han eller hun kan have af at bruge løsningen. 

Vær også opmærksom på, at det at få en telemedicinsk løsning ikke er en garanti for, at borgeren benytter den. Tænk derfor i, hvordan du kan motivere patienten til at bruge løsningen. 

Både it-nybegyndere og 'digital natives' kan være udfordrede

Inden for alle sygdomsområder er der patienter, som af økonomiske, uddannelsesmæssige eller aldersmæssige årsager har behov for at blive støttet mere end andre. Behovet for støtte varierer alt efter patientens sociale situation, psykiske tilstand, patientens personlige netværk og det konkrete sygdomsforløb. 

Nogle patienter har svært ved at bruge it. De kan derfor føle, at de bliver udelukket fra at få fordelene ved telemedicin, fordi it ikke er deres stærke side. Derfor skal vi være opmærksomme på, at der er grupper, som enten har behov for mere støtte til at komme i gang med telemedicin, eller som ønsker et alternativ til telemedicinen.

Blot fordi et ungt menneske er "Digital native", er det ikke ensbetydende med, at han/hun føler sig hjemme i at benytte telemedicin.

Oplær patienten i at bruge løsningen

Det er med andre ord vigtigt at være opmærksom på, at patienternes evne til at håndtere de telemedicinske løsninger varierer. Tænk derfor i at oplære patienten godt i at benytte løsningen og tænk i at behovet for støtte kan varierer.