Når målinger af patientdata bliver sat op med tilhørende alarmsvar, kan der være en risiko for, at patienter føler, at det er et it-system, som foretager de sundhedsmæssige vurderinger og afgørelser i stedet for en personlig og målrettet lægelig vurdering.

Derfor er det vigtigt, at målingerne bliver understøttet af en god dialog, hvor patienter og pårørende bliver klædt på til at forstå, hvad målingerne betyder. Forklaringerne vil også give patienten en større forståelse af sin egen sygdom og de signaler fra kroppen, som han eller hun skal være opmærksom på.

Opstår der utryghed hos borgeren, vil det også være en god idé, hvis borgeren har mulighed for ”at trække det røde kort” og ønske en konsultation. Det, at muligheden er der, kan skabe større tryghed, også selvom det langt fra er alle, som vil benytte sig af det.

I ambulatorieløsningen AmbuFlex kan man fx som patient "trække det røde kort" og ønske en konsultation.