Telemedicin lægger op til at inddrage patienterne aktivt i behandlingen. Det lægger også op til, at patienterne tager en mere styrende rolle. Patienterne skal derfor klædes på til bedre selv at kunne håndtere egen sygdom og sundhed.

Kommunikation i øjenhøjde

Det stiller krav til, at kommunikationen foregår i øjenhøjde med patienten. Du skal fx være opmærksom på, at

  • fagjargon kan skabe afstand
  • patienters evne til at forstå komplekse sammenhænge varierer afhængigt af socio-sociale faktorer som fx uddannelse
  • at patientens alder har betydning for, hvordan du skal kommunikere og hvad du kan forlange patienten kan forstå fx i skriftlig kommunikation.

I dag har patienter elektronisk adgang til en række oplysninger om deres egen behandling, sygdom og forløb. Fagudtryk og forkortelser gør det svært for patienten at følge med i, hvad der foregår i deres behandlingsforløb.

Hvis du benytter kliniske fagudtryk og terminologi skal der følge en forklaring med, som man kan forstå, selvom man ikke har en sundhedsfaglig baggrund. Ellers kan det skabe usikkerhed hos patienten og give anledning til misforståelser.