Se, hvilke fejl der typisk er at finde i fondsansøgninger og hent et par gode råd her på siden.

10 faldgruber

  1. Idé og opslag passer ikke sammen
  2. Præsentationen af din idé er uklar
  3. Formålet med projektet er uklart
  4. Tydelig argumentation for projektets relevans mangler
  5. Den korte beskrivelse sælger ikke projektet godt nok
  6. Projektplanen er uklar
  7. Fondens evalueringskriterier er ikke tydeligt besvaret
  8. Fagjargon, forkortelser og indviklet sprog gør ansøgningen svær at læse
  9. Ansøgningen opfylder ikke formalia i opslaget
  10. Du gør det hele selv

10 gode råd

  1. Målret din ansøgning til fonden og tjek, at den matcher opslaget
  2. Lav en klar struktur i ansøgningen
  3. Formulér specifikke (målbare) resultater og mål for projektet
  4. Vis vigtigheden af projektet – både økonomisk og kvalitetsmæssigt. Henvis til relevante kilder og statistikker
  5. Sælg dit projekts vision – beskriv nytte/udbytte – hvad, hvorfor, hvordan?
  6. Beskriv, hvem gør hvad, hvornår. Opdel planen i milepæle
  7. Tjek evalueringskriterierne og forhold dig til alle kriterier hos fonden
  8. Skriv i et klart og letlæseligt sprog, som lægfolk let forstår. Undgå passiver og lange sætninger
  9. Tjek formalia som fx underskrifter og CVR-numre
  10. Trykprøv, om andre forstår din ansøgning. Få feedback fra venner og kolleger. Inddrag evt. eksperter.