Nogle fonde bruger ikke skabeloner til ansøgninger. Her gælder det typisk, at projektbeskrivelser til mindre fonde er på ca. 1-3 sider plus bilag.

Projektbeskrivelsen skal typisk indeholde

  • Resumé til den travle læser i let forståeligt sprog (ca. 200-300 ord).
  • Formål (overordnet idé med projektet)
  • Forventet effekt, perspektiver og resultater.
  • Beskriv projektets relevans for fx forskning (vil det give ny viden?)
  • Projektets forventede påvirkning af patienter/borgere, erhvervsliv og samfund.
  • Fortæl om baggrund og metode.
  • Vedlæg projekt- eller milepælsplan i bilag.
  • Vedlæg budget (inkl. udgifter til løn, it-projektledelse, apparatur, drift, formidling, rejser mm.)
  • Vedlæg evt. et C.V. på ansøgeren på maks. 1 side samt evt. en publikationsliste og referencer.
  • Følgebrev på højst en side. Undgå mange gentagelser ift. ansøgningen.

Til større ansøgninger, kan projektbeskrivelsen fylde ml. fem og 30 sider. Her vil der være flere krav til formalia. Ofte er ansøgningerne en 2-trins-raket med en indledende runde til prækvalificering, før de projekter fonden vil støtte bliver endeligt udvalgt.

Hent generel hjælpeskabelon

Hvis du har brug for hjælp til din innovations- eller forskningsansøgning, kan du kontakte Forskningsstøtteenheden på www.au.dk/fse