Her kan du se de 9 kriterier, som nogle fonde lægger vægt på:

  1. Vækst og beskæftigelse. Kan dit projekt sætte gang i hjulene, hvis det bliver udbredt?
  2. Velfærdsmæssig effekt. Hvad får samfundet ud af dit projekt mht. kvalitet, effektivitet?
  3. Høj nyhedsværdi. Er der tale om innovation – nytænkning?
  4. Tilskyndelsesvirkning. Vil støtten mindske et produkts ’time to market’ eller øge ambitionsniveauet i projektet?
  5. Medfinansiering. Har projektet en tilstrækkelig grad af medfinansiering? Dvs. har projektet selv skaffet penge ud over det, som søges hos fondene?
  6. Markedspotentiale. Er der et stort – gerne globalt - markedspotentiale for løsningen?
  7. Kommerciel bæredygtighed. Kan løsningen sælges kommercielt kort efter projektperioden?
  8. Store adgangsbarrierer til markedet. Er der fx store opstartsomkostninger el. prisforskelle i markedet? Er der store risici for forbrugerne?
  9. Implementeringsparathed. Er løsningen klar til at blive afprøvet i forbrugsleddet? Klar til udrulning i stor skala?